Välkommen till Sätertösens kennel

 

 

 

Något att tänka på om du vill köpa hund ifrån mig.

När det gäller Collie är det viktigt för mig att du HD höftleds och ED armbågs röntgar hunden officiellt mellan 15-24 månader, att den mentalbeskrivs (går ett MH) och att hunden efter ett års ålder ögonspeglas igen. Den är tidigare ögonspeglad före 8 veckors ålder av mig.

 

På Russkiy Toy är det viktigt för mig att du Patella undersöker, ögonspeglar och går ett BPH (som är en Beteende- och personlighetsbeskrivning) med din hund efter den blivit 12 månader.

 

Detta är till gagn för dig, hunden, rasen och för att jag i mitt fortsatta avelsarbete ska kunna få fram bra hundar till mina valpköpare även i framtiden.