Välkommen till Sätertösens kennel

 

 

 

Något att tänka på om du vill köpa hund ifrån mig.

 

På Russkiy Toy är det viktigt för mig att du Patella undersöker, ögonspeglar och går ett BPH (som är en Beteende- och personlighetsbeskrivning) med din hund efter den blivit 12 månader.

 

Jag har en önskan o hade uppskattat det väldigt mycket att du som köper en St Bernhards hund av mig röntgar höfterna HD o armbågarna ED när hunden har vuxit färdigt runt 2-3 års ålder. Tänk på att valpen inte ska leka allt för våldsamt eller snabbt när den är under uppväxt då olyckor lätt händer speciellt på en så stor tung hund.

 

Detta är till gagn för dig, hunden, rasen och för att jag i mitt fortsatta avelsarbete ska kunna få fram bra hundar till mina valpköpare även i framtiden.